0 850 840 8745
Türkiye'nin 1 Numaralı Sosyal Medya Bayi BAYI GIRIS

Markanızı Bugün Tescil Edin!

Icon box image
.com.tr Alan Adı Kaydedin

Marka tescil başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra, ön başvuru belgenizle hemen .com.tr alan adı kaydınızı gerçekleştirin.

Icon box image
Ücretsiz Marka Araştırma

Markanızın hangi sınıflarda tescil edilmeye uygun olduğunu hiçbir ücret ödemeden araştırın.

Icon box image
Süreçleri Biz Takip Ediyoruz

Marka tescil işlemleriniz ile ilgili tüm başvuru ve süreçleri marka uzmanlarımıza bırakın.

Benzer ürünleri ve hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET, marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

Marka koruması, ürün ve hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır. Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.

Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır. Marka tescilleri sırasında en önemli konu ise, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.

Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

Markalar çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılır:

a) Ticaret markaları
Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

b) Hizmet markaları
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık sektörü, televizyon ve radyo yayıncılarının, otellerin, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.

c) Garanti markaları
Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği'ne ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000 ve CE işareti de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

d) Ortak Markalar
Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki fonksiyonları bulunmaktadır.

Marka tescil işlemleri ile ilgili TPE (Türkiye Patent Enstitüsü) tarafından belirlenen fiyatlar.
Hizmet Türü Ücret(TL)
Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Online) 240 ₺
Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Online) 240 ₺
Marka Tescil Ücreti 660 ₺
Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 185 ₺
Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 185 ₺
Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti 610 ₺
Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 535 ₺
Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 430 ₺
Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 635 ₺
Rehin İşlemi Kayıt Ücreti 450 ₺
Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 195 ₺
Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti 140 ₺
Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 185 ₺
TPE Kararlarına İtiraz Ücreti 350 ₺
Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 130 ₺
Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti 35 ₺
Madrid Protokolü Uyarınca Uluslar arası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti 300 ₺
Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirlmesi Ücreti 180 ₺
Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti 180 ₺
Marka Başvurusu Bölünme Ücreti 475 ₺
Marka Yenileme Ücreti 840 ₺
Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti 1260 ₺

 

Marka tescil işlemi için gerekli belgeler altta sıralanmıştır;
• Başvuru bilgileri (Sipariş sırasında belirteceğiniz Şahıs veya Firma’ya ait bilgiler)
• Marka Logo örneği (tercihen; siyah/beyaz veya renkli logo)
• Vekaletname (imza + kaşelenmiş olarak noter onaysız)
• Türk Patent Enstitüsüne yapılmış harç ödemesinin orijinal dekontu

Call to action image

Markanızı bizimle birlikte daha ileriye götürün.
WhatsApp 0 850 840 87 45 ve ya email mhg@mhgmedya.com